Eerste volledig geïntegreerde en gebruiksvriendelijke oplossing voor de zakelijke markt.

Technologieleverancier Infopact breidt haar portfolio uit met Hospitality TV. Met deze nieuwe dienst speelt Infopact in op de trend van interactief televisiekijken. Naast een breed scala van televisie- en radiozenders kunnen ondernemers in bijvoorbeeld de vrijetijdsbranche hun gasten met Hospitality TV een rijke, interactieve ervaring aanbieden. Gasten kunnen zelf om informatie vragen via het scherm, maar het platform voorziet ook in het actief pushen van relevante informatie naar eindgebruikers. Het nieuwe platform van Infopact is verregaand geautomatiseerd, zodat de dienstverlening zeer kostenefficiënt is aan te bieden.

Infopact is met Hospitality TV een van de eerste aanbieders van een volledig geïntegreerde oplossing. Wij leveren de content (de tv-streams), de verbinding en het uiteindelijke televisieplatform. Dit is uniek in de zakelijke markt en heeft als voordeel dat de klant nog maar met één leverancier samenwerkt, wat ervoor zorgt dat klanten inzicht hebben in de totale dienst.

Infopact lanceert Hospitality TV

Standaard of maatwerk
Ondernemers hebben verder de keuze uit een standaardoplossing of een op maat gesneden tv-omgeving. Deze laatste is volledig in de eigen huisstijl vorm te geven en te voorzien van extra diensten. Denk hierbij aan het bestellen van een dagmenu via de tv, het vertonen van geselecteerde video’s of het afnemen van enquêtes via het scherm.

Hospitality TV onderscheidt zich door eenvoud en gebruiksgemak. Het platform biedt radiozenders, televisiezenders, een elektronische programmagids en teletekst. Daarnaast zijn er geavanceerde personalisatieopties. Het platform is bovendien gebouwd voor de toekomst: nieuwe wensen en mogelijkheden zijn eenvoudig te integreren.

Totaaloplossing
Op dit moment is de markt voor zakelijke tv erg versnipperd”, zegt Stefan Huijzer, productmanager bij Infopact. “Bedrijven zijn gedwongen om met verschillende leveranciers te schakelen voor content, het tv-platform en de verbindingen. Dit zorgt voor onnodige complexiteit en inefficiëntie. Tegelijkertijd is tv steeds meer een integraal onderdeel van de totale klantervaring en biedt dit medium enorme kansen om je te onderscheiden. Wij spelen hierop in door het bieden van een unieke propositie waarbij je als klant voor de totale dienstverlening terechtkunt bij één partij die je van begin tot eind ontzorgt.

 

In mei was Infopact als spreker en standhouder aanwezig op 2 vakbeurzen. Op SES, hét Skype for Business kennisevent voor IT- en Telecomprofessionals, en Cloud Communications 2015, dé kennismiddag voor resellers over cloudoplossingen en -verdienmodellen. Liet u uw visitekaartje achter op onze stand? Dan maakte u beide beursdagen kans op een bestuurbare Drone Quadrocopter.

Wij feliciteren de volgende winnaars van harte:

– BEL Business Centre
– Thinkingphones
– NiVo Network Architects

Zij worden persoonlijk geïnformeerd en de prijzen worden binnenkort overhandigd!

Optimale telefonische bereikbaarheid is essentieel voor Nederlandse bedrijven, maar alleen het opnemen van de telefoon is onvoldoende. Ruim 28 procent van bellend Nederland hekelt namelijk lange wachttijden bij organisaties. Dit is de grootste ergernis van Nederlanders als het gaat om telefonische bereikbaarheid. Op de tweede plaats staat het niet snel genoeg opnemen van de telefoon (19%). Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Infopact, leverancier van IP-communicatieoplossingen voor de zakelijke markt, onder 1.044 consumenten.

Infopact MKB-onderzoek 2016

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Naast te lang in de wacht worden gezet en de snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen, is te vaak worden doorverbonden ook een grote frustratie van de Nederlandse consument (16%). Overigens lopen de meningen van mannen en vrouwen rondom de grootste ergernissen uiteen. Weliswaar geven beiden aan de wachttijd het meest vervelend te vinden, maar het feit dat het te lang duurt voordat er wordt opgenomen staat bij mannen met 22 procent op de tweede plek. Vrouwen ergeren zich er daarentegen vaker aan als zij te vaak doorverbonden worden (17%) of niet terug worden gebeld wanneer het bedrijf niet opneemt (15%). Het niet achter kunnen laten van een voicemailbericht wordt als minst ergerlijk ervaren (5%).

Robin de Weert, Manager Marketing & Product Management bij Infopact: “Tijd is kostbaar voor ons Nederlanders. De consument van vandaag verwacht een uitstekende bereikbaarheid en wil snel te woord worden gestaan. Wil je als ondernemer de ergernissen rondom telefonische bereikbaarheid terugdringen? Dan biedt het kansen om te achterhalen waar de knelpunten zitten. Frustraties en irritaties zullen altijd blijven bestaan, maar er zijn tegenwoordig genoeg oplossingen om deze te minimaliseren. Denk aan telefonieoplossingen met een real-time beschikbaarheidsweergave, waardoor je altijd ziet wie er intern wel of niet bereikbaar is. Ook functionaliteiten als keuzemenu’s en doorschakelingen kunnen hierbij helpen. Door duidelijkheid te scheppen zal de irritatie afnemen en het geduld toenemen.”

Download het onderzoeksrapport

Infopact heeft de belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij gezet in het onderzoeksrapport ‘Telefonische bereikbaarheid in het MKB’. Dit rapport biedt ICT-resellers en ondernemers nieuwe inzichten en handvatten om in gesprek te gaan over het optimaliseren van de telefonische bereikbaarheid. Het rapport is hier kosteloos te downloaden:

Infopact MKB-onderzoek 2016

Wat wordt er in 2016 verwacht van de telefonische bereikbaarheid van het MKB? Waar liggen de kansen voor ICT-resellers en ondernemers? En wat zijn nou écht de gevolgen van onbereikbaarheid? Download hier het rapport!

 • Onafhankelijk onderzoeksrapport over telefonische bereikbaarheid in het MKB
 • Maar liefst 1044 consumenten hebben deelgenomen
 • Waardevolle nieuwe inzichten en kansen voor de ICT-reseller én ondernemer
 • De 5 belangrijkste argumenten om optimale telefonische bereikbaarheid in te richten

Infopact MKB-onderzoek 2016

 

Ruim 25 procent van de Nederlanders beoordeelt de telefonische bereikbaarheid van organisaties met een vijf of lager. Dit blijkt uit recent onafhankelijk onderzoek in opdracht van Infopact, leverancier van IP-communicatiediensten voor de zakelijke markt, onder 1044 consumenten. Daarnaast geeft 13 procent van de Nederlanders aan niet uit te wijken naar andere middelen wanneer een organisatie telefonisch onbereikbaar is. Hierdoor lopen bedrijven het risico dat klanten overstappen naar de concurrent. 

Infopact MKB-onderzoek 2016

Ruim een kwart van de gemiddelde Nederlanders geeft een slecht cijfer voor de bereikbaarheid van organisaties. Desondanks geven zij nog altijd de voorkeur aan telefonisch contact, blijkt uit eerder onderzoek. Wanneer organisaties telefonisch niet bereikbaar zijn, wijken consumenten het vaakst uit naar e-mail (76%). Een interessante uitkomst, gezien de opkomst van alternatieve communicatiemiddelen die organisaties bieden voor klantcontact, zoals social media en WhatsApp. Studenten wijken met 9 procent het meest uit naar social media, ten opzichte van medewerkers in loondienst (2%), ondernemers (0%) en gepensioneerden (3%). 7 procent van de personen in de leeftijdscategorie 40 t/m 49 jaar geeft aan contact te zoeken via WhatsApp wanneer een organisatie niet bereikbaar is.

Grip krijgen op bereikbaarheid

Robin de Weert, Manager Marketing & Product Management bij Infopact: “Het is een zorgelijke kwestie dat een kwart van de Nederlanders ontevreden is over de telefonische bereikbaarheid van organisaties. Onbereikbaarheid kan het imago van een organisatie flink schaden. Er liggen echter nog genoeg kansen voor organisaties om hun telefonie beter in te richten, dat blijkt wel uit ons onderzoek. Aan de technologische mogelijkheden ligt het niet. Er zijn diverse oplossingen waarmee organisaties meer grip kunnen krijgen op hun bereikbaarheid en tegelijkertijd het klantcontact aangenamer kunnen maken. Met dit onderzoek willen we organisaties bewuster maken van het belang van telefonische bereikbaarheid voor het succes van de bedrijfsvoering.”

Download het onderzoeksrapport

Infopact heeft de belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij gezet in het onderzoeksrapport ‘Telefonische bereikbaarheid in het MKB’. Dit rapport biedt ICT-resellers en ondernemers handvatten om in gesprek te gaan over het optimaliseren van de telefonische bereikbaarheid.

Infopact MKB-onderzoek 2016

Telefonische onbereikbaarheid kost organisaties veel klanten. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Infopact, leverancier van IP-communicatieoplossingen voor de zakelijke markt, onder 1044 consumenten. Het onderzoek laat zien dat 52 procent van de potentiële klanten overstapt naar de concurrent wanneer er sprake is van telefonische onbereikbaarheid in urgente situaties. Dat betekent dat organisaties meer dan de helft van het aantal prospects – en dus potentiële inkomsten – mislopen. 

Het scenario verandert wanneer er wel wordt opgenomen, maar de consument vervolgens in de wacht wordt gezet. Dit blijkt de consument meer vertrouwen te geven dat hij of zij geholpen gaat worden. 44 procent geeft aan in deze situatie wel aan de telefoon te blijven wachten. Als er zich een minder urgente situatie voordoet ligt dit percentage 20 procent lager. Wanneer consumenten zich in een afhankelijke situatie bevinden, denk hierbij aan een vraag rondom een abonnement bij een mobiele provider, zorgt dit voor een andere reactie. 48 procent geeft aan bij telefonische onbereikbaarheid in deze situatie op zoek te gaan naar een andere manier om contact te leggen met de organisatie.

Situatie consument is bepalend

Robin de Weert, Manager Marketing & Product Management bij Infopact: “Het onderzoek vertoont een aantal opvallende uitkomsten die zorgwekkend te noemen zijn. Organisaties die in urgente situaties telefonisch onbereikbaar zijn, verliezen direct potentiële klanten en krijgen geen tweede kans. Dit benadrukt het belang van telefonische bereikbaarheid. Tegelijkertijd zien we dat dit belang mede afhankelijk is van het type dienstverlening dat organisaties bieden. Het is dus zaak om als organisatie met deze gedachte nog eens kritisch te kijken naar hoe de telefonie is ingericht. De juiste telefonieoplossing kan hierbij helpen. Door de bereikbaarheid inzichtelijk te maken en continu te bewaken behoud je hier als organisatie de controle over. Zo kun je optimale telefonische bereikbaarheid realiseren en voorkom je gemiste contactmomenten met potentiële klanten.” 

Download het onderzoeksrapport

Infopact heeft de belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij gezet in het onderzoeksrapport ‘Telefonische bereikbaarheid in het MKB’. Dit rapport biedt ICT-resellers en ondernemers nieuwe inzichten en handvatten om in gesprek te gaan over het optimaliseren van de telefonische bereikbaarheid.

Infopact MKB-onderzoek 2016

E-mail voert nog steeds boventoon zowel intern als extern

Het MKB maakt nog maar weinig gebruik van nieuwe communicatiemiddelen. Een kleine meerderheid van de ondernemers in het MKB geeft aan e-mail op de eerste plek te zetten als het gaat om communicatiemiddelen waar intern het meest gebruik van wordt gemaakt (54%). Ook bij externe communicatie staat e-mail met 51 procent op de eerste plek. Daarnaast verwacht 39 procent van het MKB dat e-mail over 3 jaar nog steeds het meest gebruikte communicatiemiddel is. Het gebruik van e-mail is dus allesbehalve op zijn retour, wat weleens gesuggereerd wordt door de opkomst van social media en tools voor het online delen van documenten.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Infopact, leverancier van IP-communicatieoplossingen voor de zakelijke markt, onder 500 beslissers binnen het MKB. Vooral bij bedrijven met meer dan 200 medewerkers wordt e-mail intern het meest gebruikt (66%). Daarna volgt telefonie met 40 procent bij intern gebruik en ruim 44 procent bij extern gebruik. Opvallend is dat MKB’ers binnen deze categorie zowel in- als extern geen gebruikmaken van chat in de organisatie. Van alle respondenten uit het MKB geeft slechts 6 procent aan nieuwe communicatiemiddelen zoals online samenwerkingstools, videoconferencing en chat intern het meest te gebruiken. Extern is dat in totaal 7 procent.

Gerard Bergsma, commercieel directeur van Infopact: “Opmerkelijk is dat het gebruik van online samenwerkings- en communicatietools in de consumentenmarkt de afgelopen jaren is gegroeid en privé-mail juist aan het uitsterven is. Wat dat betreft valt er voor het MKB nog veel terrein te winnen. De integratie van nieuwe communicatiemiddelen zien we nog niet sterk terug, terwijl organisaties hiermee flinke tijds- en kostenbesparingen kunnen realiseren. Een unified communications oplossing uit de cloud kan ondernemers voor een vast bedrag per werkplek volledig ontzorgen. Zij beschikken daarmee over een compleet pakket om effectief samen te werken en te communiceren, waarmee een aanzienlijke productiviteitswinst te realiseren is. Dat maakt deze oplossing relevant voor elke organisatie.”

Infopact, leverancier van zakelijke IP-communicatieoplossingen, heeft met behulp van partner Mama-Telecomdiverse internetverbindingen aangelegd bij Stichting Proo, bestuursvoorzitter van 25 basisscholen. Met de aanleg is een maximale bandbreedte gerealiseerd voor alle locaties van Stichting Proo. Dat is uitzonderlijk aangezien de basisscholen zich voornamelijk op het platteland en in kleine dorpskernen bevinden waar internetverbindingen meestal niet van hoge kwaliteit zijn. Daarnaast heeft Infopact de telefonie in beheer genomen, waardoor telefonie en internet zijn ondergebracht in één infrastructuur en er één transparant netwerk is ontstaan. De stichting is hierdoor in staat om leerlingen altijd en overal online te laten werken.

Maximale bandbreedte op elke locatie

Vanwege de verschuiving naar digitaal onderwijs is een goede internetverbinding noodzaak. Tegenwoordig zijn immers gehele leeromgevingen gedigitaliseerd. Juist daar stond de stichting voor een uitdaging, aangezien de basisscholen zich overwegend op locaties in de buiten- en natuurgebieden bevinden. Met de implementatie van een laag 3 Managed IP-VPN bedrijfsnetwerk en diverse glasvezel- en DSL-verbindingen beschikt Stichting Proo nu over een stabiele internetverbinding op alle scholen.

Digitalisering in het onderwijs

Rein Kroon, bovenschools ICT-coördinator bij Stichting Proo: “We streven al tijden naar een stabiele internetverbinding, dit is onderdeel van ons strategische beleidsplan. We hebben een aanzienlijke transformatie ondergaan met als belangrijkste resultaat dat onze leerlingen nu onbeperkt online toegang hebben tot de leeromgeving. Hierdoor kunnen we onze onderwijsvernieuwingen in gang zetten en daar zijn we Infopact dankbaar voor. De consultants hebben actief meegedacht met de uitdagingen waar wij voor stonden en werkten waar nodig buiten de gebaande paden om het onderste uit de kan te halen.”

Ruud Lammers, accountmanager bij Infopact: “Stichting Proo heeft als organisatie hele andere eisen en behoeften dan bedrijven in de zakenwereld. Om de volgende stap te kunnen zetten in de digitaliserende markt zocht zij dan ook een flexibele partner. Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat de intensieve samenwerking tussen Stichting Proo, Infopact en Mama-Telecom heeft geleid tot het gewenste resultaat. De stichting heeft nu uniformiteit in de totale infrastructuur én is klaar voor de toekomst.” 

Wilt u uw klanten maximale telefonische bereikbaarheid bieden én grip geven op al het telefonieverkeer? Kom dan naar één van de Infopact Kick-Offs in het kader van onze nieuwste dienst: Vast-Mobiel Integratie. Op 23 september en 7 oktober verzorgt Infopact  deze bijeenkomsten, exclusief voor ICT-resellers.

Maximale telefonische bereikbaarheid
In één middag ontvangt u tijdens vier inspirerende presentaties een aantal handvatten om maximale telefonische bereikbaarheid te realiseren bij klanten. Na afloop bent u volledig geïnformeerd over de kansen en mogelijkheden van Vast-Mobiel Integratie, bent u op de hoogte van het Partnerprogramma 2015/2016 en heeft u exclusieve partnerinformatie ontvangen. Aansluitend is er een netwerkborrel met vakgenoten.

Programma
14.30 uur      Ontvangst
15.00 uur      Presentaties

 • Infopact Vast-Mobiel Integratie
 • Nieuwe features Telefonie in de Cloud
 • Partnerprogramma 2015/2016
 • Exclusieve Partnerincentive najaar 2015

16.30 uur      Netwerkborrel
17.30 uur      Afsluiting

Waarom deelnemen?

 • Introductie Infopact Vast-Mobiel Integratie: alle kansen & mogelijkheden voor u én uw klant
 • Ontdek de nieuwe features van Telefonie in de Cloud
 • Laat u informeren over het Infopact Partnerprogramma 2015/2016
 • Kom alles te weten over de Infopact Partnerincentive van dit najaar
 • Netwerk met vakgenoten onder het genot van een hapje en drankje

Data en locatie
Op 23 september vindt de kick-off plaats op het kantoor van Infopact aan het Weena 670 te Rotterdam. Op 7 oktober vindt deze plaats in het IJsseldelta Stadion te Zwolle. Beide sessies worden georganiseerd van 14:30 uur tot 17:30 uur en kunnen kosteloos worden bijgewoond.

Voor de tweede keer op rij is een cloudoplossing van Infopact bekroond met het 100% MKB Proof keurmerk. Ditmaal betreft het de oplossing Telefonie in de Cloud. Een onafhankelijke jury van vaktitels WINMAG Pro en Baaz heeft de dienst beoordeeld vanuit het oogpunt van MKB’ers, waarbij is gelet op zaken als functionaliteit, beheersbaarheid en betaalbaarheid. De vakjury concludeerde dat Telefonie in de Cloud tot de beste zakelijke oplossingen van dit moment behoort.

Bereikbaarheid in het MKB
Met Telefonie in de Cloud kan telefoneren altijd en overal, via de pc, tablet of smartphone. Alle functionaliteiten die ondernemers gewend zijn van hun traditionele telefonieomgeving zijn volledig geïntegreerd in de cloudoplossing. Zo is er nummerherkenning en –routering aanwezig en zijn er keuzemenu’s, wachtrijen, doorschakelingen en opnamemogelijkheden.

Zeer complete IP-telefooncentrale
“Infopact heeft met Telefonie in de Cloud een uitstekend alternatief voor traditionele telefooncentrales in de markt gezet”, aldus de jury. “De gesprekskwaliteit is uitstekend en dat is een belangrijke vereiste. En de oplossing biedt meer: met diverse slimme telefoniefunctionaliteiten beschikken ondernemers over een zeer complete IP-telefooncentrale. Zo kun je eenvoudig je beschikbaarheidsstatus wijzigen als je even onbereikbaar bent. Verder zijn het uiterlijk en de gebruikersinterface van de dienst eenvoudig en daardoor erg prettig in gebruik.”

MKB Proof Award
Gerard Bergsma, commercieel directeur bij Infopact: “We zijn trots dat opnieuw één van onze diensten dit keurmerk heeft ontvangen. Vorig jaar werd onze oplossing Lync in de Cloud al erkend met het 100% MKB Proof keurmerk. Deze bekroning op beide oplossingen laat zien dat de dienstverlening van Infopact goed aansluit op de behoeftes van ondernemers in het MKB. Met Telefonie in de Cloud zijn deze ondernemers niet langer afhankelijk van tijd en plaats, waardoor ze altijd en overal bereikbaar kunnen zijn. En dat is waar wij samen met onze partners naar streven: het bieden van een oplossing waarmee ondernemers het maximale uit hun business kunnen halen.”

Gratis 30-dagen-account of interactieve demo
Wilt u de voordelen van Telefonie in de Cloud zelf ervaren? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos het 30-dagen-account aan of maak een afspraak voor de interactieve demo op locatie.

Over MKB Proof
Jaarlijks brengen de redacties van business IT-magazine WINMAG Pro en ondernemers/CEO-magazine Baaz samen het MKB Proof magazine uit. Op grond van interviews, producttesten en achtergrondverhalen behandelt het magazine producten en diensten die het keurmerk MKB Proof verdienen.

MKB Proof Award Infopact

MKB-bedrijven hebben op het gebied van telefonische bereikbaarheid te maken met dezelfde uitdagingen als grote organisaties. Maximale controle over de bereikbaarheid is essentieel, echter hebben MKB-bedrijven vaak minder middelen tot hun beschikking om dit te optimaliseren. Infopact, leverancier van zakelijke IP-communicatieoplossingen, lanceert daarom Vast-Mobiel Integratie voor het MKB. Met deze hoogwaardige oplossing krijgen ondernemers volledige grip op het telefonieverkeer en kunnen zij plaatsonafhankelijk werken. Zo kan optimale telefonische bereikbaarheid worden gerealiseerd en effectieve communicatie met collega’s en klanten worden gewaarborgd.

Maximale bereikbaarheid, controle en veiligheid

Vast-Mobiel Integratie van Infopact is in combinatie met Telefonie in de Cloud beschikbaar, maar ook eenvoudig te combineren met bestaande telefooncentrales. De oplossing is geschikt voor elk mobiel device zonder daar een applicatie voor te hoeven installeren. Met Vast-Mobiel Integratie kunnen inkomende vaste en mobiele gesprekken worden beantwoord via PC, laptop, tablet, smartphone of vast toestel. De oplossing wordt geleverd met een simkaart waar meerdere nummers aan gekoppeld kunnen worden, zodat gebruikers zelf kunnen kiezen met welk nummer zij uitbellen. Dankzij de beschikbaarheid van een real-time digitaal dashboard en rapportages, waarin sturingsinformatie rondom vast en mobiel telefonieverkeer is opgenomen, kunnen ondernemers de bereikbaarheid van hun organisatie continu meten en bijsturen.

Gerard Bergsma, commercieel directeur Infopact: “Goede telefonische bereikbaarheid is essentieel voor elke organisatie. Telefonie moet altijd werken, de verbinding moet van goede kwaliteit zijn en er moet altijd worden opgenomen. Met onze nieuwe oplossing Vast-Mobiel Integratie hebben ondernemers in het MKB alles in huis om klanten optimaal te woord te kunnen staan en telefonisch maximaal bereikbaar te zijn. Alle functionaliteiten die ze gewend zijn vanuit hun vaste telefonie-omgeving zijn hierbij ook mobiel beschikbaar. De integratie van vaste en mobiele telefonie maakt mobiel werken bovendien een stuk eenvoudiger. De klant krijgt het gevoel dat de organisatie altijd te bereiken is. Met een toekomstvaste telefonieomgeving kunnen MKB’ers voor een vast bedrag per werkplek het maximale uit hun organisatie halen.”

Benieuwd hoe het gesteld is met de bereikbaarheid in het MKB?

Ontdek het in deze infographic naar aanleiding van onafhankelijk onderzoek onder 500 beslissers in het MKB:

Infographic Infopact onderzoek Bereikbaarheid in het MKB

 

Als ondernemer wilt u goed bereikbaar zijn, slim én effectief werken. Haal het maximale uit uw organisatie met de beste cloudoplossingen van dit moment: Telefonie in de Cloud en Skype for Business. Geen investeringen, maar betalen voor een oplossing die aansluit op uw behoeften en capaciteit. Geen vaste locatie, maar plaatsonafhankelijk werken via uw PC, laptop, tablet of smartphone. Een complete set van functionaliteiten waarmee u professionele communicatie met de buitenwereld waarborgt, efficiënter én effectiever werkt.

Bekijk de video en ontdek welke cloudoplossing uw bereikbaarheid verhoogt: Telefonie in de Cloud of Skype for Business.

Je wilt je organisatie voortdurend in topconditie houden. Wat je daarvoor nodig hebt is een sterk hart. Infopact zit in het hart van organisaties. Spraak-, data- en internetcommunicatie gebundeld in één netwerk. Volledig op maat en persoonlijk ondersteund door ons team van deskundigen. Steeds met dezelfde bezieling. Vandaag…en morgen weer.

Skype for Business, voorheen Lync in de Cloud, maakt samenwerken op afstand met collega’s, partners en klanten eenvoudiger dan ooit. Alle moderne communicatietools zijn beschikbaar op één digitaal platform. Van real-time beschikbaarheid, chat, telefonie en videoconferencing tot desktopsharing en bestandsoverdracht. Zo kunt u via PC, laptop, tablet en smartphone overal snel en doeltreffend communiceren. U wint direct aan tijd- en daarmee aan productiviteit.

Bekijk de video en ontdek wat Skype for Business voor uw organisatie kan betekenen!

Essentieel, cruciaal en fundamenteel, zomaar wat woorden die de noodzaak van optimaal bereikbaar zijn aanduiden. Met name telefonische bereikbaarheid. Al jarenlang wordt er volop gepredikt over de noodzaak hiervan. Het is dan ook anno 2015 niet meer geoorloofd om de voicemail te krijgen of simpelweg geen gehoor. Toch blijft het voor veel organisaties een uitdaging om optimaal bereikbaar te zijn. Gerard Bergsma, commercieel directeur bij Infopact, geeft aan dat dit onderwerp ook bij het MKB hoog op de agenda staat. “Uit onafhankelijk onderzoek dat recentelijk in opdracht van Infopact is verricht, blijkt dat ruim 44 procent van de beslissers binnen het MKB telefonische bereikbaarheid een essentieel thema vindt.” Het feit dat het belangrijk is mag duidelijk zijn, maar wat zijn nou de exacte gevolgen wanneer je niet goed bereikbaar bent? Gerard Bergsma licht de consequenties toe.

De druppel die de emmer doet overlopen
Bergsma trapt af met een voorbeeld: “Je kent het wel, minuten lijken uren te duren wanneer er niet wordt opgenomen of wanneer je steeds opnieuw in de wacht gezet wordt. Direct de juiste persoon aan de lijn krijgen is essentieel voor de bedrijfsvoering.” Recent onderzoek (bron: Quality Support) toont aan dat wanneer dit niet gebeurt dit kan leiden tot een totaal van 95 gemiste klantcontacten. Dat zijn 95 personen die de hoop opgeven, omdat de organisatie telefonisch slecht te bereiken is. Het gevolg? Het mislopen van tot wel 7 opdrachten per week. Gemiddeld kost dit bedrijven 17.000 euro per week. “Maar telefonische onbereikbaarheid zorgt naast financiële gevolgen voor meer problemen”, vervolgt Bergsma.

Rinkelende alarmbellen
Bergsma: “Stel je voor, je bent op een verjaardag en hoort daar dat iemand negatieve ervaringen heeft met bedrijf X, omdat het telefonisch zo slecht bereikbaar is. Dan gaan de alarmbellen rinkelen. Bedrijf X is dan wel erg slecht bereikbaar, als je het op deze manier moet horen. Imagoschade is een logisch gevolg van slechte telefonische bereikbaarheid. En het vuurtje doet snel zijn ronde, vooral nu social media een belangrijke rol heeft gekregen in de maatschappij. Er hoeft maar iets te gebeuren en voordat je er erg in heb je een slechte naam.” Youp van ’t Hek toonde dit in de praktijk aan met zijn ‘T-Mobile terreur’. Hij probeerde een probleem op te lossen door de klantenservice van T-Mobile te bellen, maar zonder resultaat. Een boze tweet en 45.503 retweets later liep T-Mobile een imagoschade op ter waarde van een kleine 200.000 euro (Bron: Buzzcapture).

Bergsma: “Misschien extreme voorbeelden, maar deze tonen wel duidelijk de noodzaak van telefonische bereikbaarheid.”Maar wat is dan de beste oplossing, hoe kunnen MKB’ers hun telefonie zo inrichten dat ze tot 24/7 bereikbaar zijn, zonder dat het teveel kost?

De ideale situatie
Bergsma licht toe: “Vaste- en mobiele telefonie integreren is de sleutel tot optimale telefonische bereikbaarheid. Met een Unified Communications oplossing zijn je medewerkers voortaan bereikbaar op één nummer, via zowel de vaste als mobiele telefoon. Je stelt ze daarmee bovendien in staat om flexibeler en sneller zaken te doen via PC, laptop en tablet. Zij zien bijvoorbeeld in één oogopslag wie er wel of niet bereikbaar is, met de real-time beschikbaarheidsweergave. Deze oplossing is nu ook als cloud- of hosted-oplossing beschikbaar en hierdoor kostentechnisch binnen handbereik van het MKB. Het is slechts een kleine stap en levert direct resultaat. Mijn advies? Wacht niet te lang om hiermee te starten, een goede telefonische bereikbaarheid is een absolute must voor elke organisatie.”

Het MKB komt nog regelmatig voor verrassingen te staan wanneer de telefoonrekening gepresenteerd wordt. Ruim 21 procent van het MKB geeft aan moeite te hebben met het managen van de telefoniekosten. Bij 65 procent hiervan blijken de kosten vaak hoger uit te vallen dan oorspronkelijk verwacht. Slechts 35 procent geeft aan dat de kosten lager uitvallen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Infopact, leverancier van IP-communicatieoplossingen voor de zakelijke markt, onder 500 beslissers binnen het MKB.

Er zijn grote verschillen te zien tussen de diverse branches. Met name bedrijven in de logistiek, bouw en horeca ervaren problemen op het gebied van het managen van telefoniekosten. Van de MKB’ers in de logistiek geeft 32 procent aan hier moeite mee te hebben, hetzelfde geldt voor MKB’ers in de bouw. Bij horeca ondernemers ligt dit percentage zelfs op 35 procent. Bij alle drie de sectoren vallen de kosten vaak hoger uit dan verwacht. Opvallend is dat vooral bedrijven in de middenlaag van het MKB met 101-200 werknemers het lastig vinden om de telefoniekosten stabiel te houden. Ruim 42 procent geeft aan geen grip te hebben op het bedrag dat uiteindelijk onderaan de rekening komt te staan.

Gerard Bergsma, commercieel directeur van Infopact: “Deze uitkomsten laten zien dat er voor ondernemers in het MKB nog veel kansen liggen om de telefoniekosten beter te managen. Het aanbod voor het MKB is de afgelopen jaren flink gegroeid en er zijn genoeg mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Diensten als Microsoft Lync en Xelion zijn hier voorbeelden van. Voor een vast bedrag per maand kan het MKB via deze diensten telefoniekosten afkopen, waardoor zij deze eenvoudig voorspelbaar kunnen houden. Met behulp van rapportages krijgen ondernemers bovendien een goed inzicht in het belgedrag van de medewerkers. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat oplossingen als deze bijdragen aan het beter managen van de telefoniekosten.”

44 procent van de ondernemers in het MKB geeft aan dat telefonische bereikbaarheid een belangrijk thema is binnen de organisatie. Bereikbaar zijn op één telefoonnummer via verschillende devices zoals pc, laptop, tablet en mobiel wordt gezien als de belangrijkste functionaliteit bij het realiseren van optimale telefonische bereikbaarheid (55%). Een opvallende uitkomst, want het MKB geeft aan dat e-mail de meest gekozen weg is om intern (54%) en extern (51%) te communiceren. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Infopact, onder 500 beslissers binnen het MKB.

Het onderzoek is verricht onder bedrijven in meerdere branches en laat zien wat de belangrijkste aandachtspunten binnen het MKB zijn. Het blijkt dat vooral organisaties met 51-100 medewerkers telefonische bereikbaarheid hoog op de agenda hebben staan (52%). Naast bereikbaar zijn via één telefoonnummer, zijn hulpmiddelen zoals de beschikbaarheidsweergave van collega’s van groot belang bij het realiseren van telefonische bereikbaarheid. Dit geeft 28 procent van de respondenten aan. Een kleine hoeveelheid (16%) geeft aan graag inzicht te hebben in bereikbaarheidsstatistieken.

Gerard Bergsma, commercieel directeur van Infopact: “Een optimale telefonische bereikbaarheid is belangrijk voor ondernemers in alle sectoren. Elk contact met de klant is immers een kans om je organisatie te profileren of een potentiële klant over de streep te trekken. De groei van de vele manieren om in contact te komen met de klant, heeft ook geleid tot hogere klantverwachtingen. Een complete Unified Communications oplossing biedt uitkomst voor het MKB. Functionaliteiten zoals bereikbaar zijn via één telefoonnummer op meerdere devices, beschikbaarheidsweergave van collega’s en gespreksopnamen zijn hierbij direct toegankelijk. Deze oplossing is tevens als hosted- of cloudoplossing beschikbaar, waardoor deze kostentechnisch eenvoudig bereikbaar is voor de MKB-doelgroep. Zo kan het MKB ook in 2015 aan de klantverwachtingen voldoen en de telefonische bereikbaarheid optimaliseren.”

Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar op de voet. Dit was ook duidelijk zichtbaar tijdens de TelecomTime. Het event trok dit jaar vierduizend bezoekers, een groot succes dus. Net als vorig jaar spitste het event zich toe op twee verschillende onderwerpen: Telefonie en de Social Enterprise Society (SES).

Gerard Bergsma, commercieel directeur bij Infopact, deelt in dit artikel zijn ervaring met de beurs. Microsoft was als leverancier aanwezig en toonde Skype voor Business, de nieuwe naam voor Lync. Hiermee laat het bedrijf zien dat zij meer aansluiting zoekt bij de eindgebruiker. Skype is immers een vertrouwde naam voor veel ondernemers. Wat me verder opviel was dat het MKB steeds positiever staat tegenover de cloud. MKB’ers maken zich niet langer druk om waar de data zich bevind, zolang die maar veilig is. Veel leveranciers presenteerden dan ook een cloudoplossing tijdens het event.

Kansen

Toch viel het mij op dat nog niet alle mogelijkheden optimaal werden gepresenteerd. Zo heeft Microsoft met Skype voor Business duidelijke stappen gemaakt om de behoefte van de eindgebruiker te vervullen. Maar de Lync meeting room, die het bedrijf had opgezet bij de TelecomTime was meer gericht op de bovenkant van het MKB. Zij toonden een complete touchscreen-omgeving met de mogelijkheid tot videoconferencing en screen takeovers om online samenwerking te bevorderen.

Een technisch hoogstandje, maar niet echt geschikt voor een hele grote doelgroep. Ten opzichte van vorig jaar is er voor het MKB dus niet heel veel veranderd op het event, dit biedt tegelijkertijd ook nieuwe mogelijkheden om het volgend jaar anders aan te pakken.

Product-marktcombinatie is key

Hier liggen dus de kansen voor leveranciers. Met juiste product-marktcombinaties en een concrete positionering valt er ontzettend veel winst te behalen. Immers is de MKB-markt in Nederland ontzettend groot, 99 procent van alle Nederlandse bedrijven valt binnen dit segment. Dus waarom niet met beide handen aangrijpen?

Probeer vragen te stellen als: Wat zoekt de klant nou eigenlijk? Hoe rank ik de verschillende oplossingen in de markt? Hoe maak ik de eindklant duidelijk wat de mogelijkheden van mijn dienst zijn? Kortom, pak die kans! Neem de wensen van de klant in acht en spreek de taal van de eindgebruiker.

 

Voor MKB’ers is het essentieel om goed bereikbaar te zijn en slim en effectief te werken. Uit recent onderzoek van MKB Nederland blijkt zelfs dat het merendeel van de ondernemers in het MKB 24/7 bereikbaar wil zijn. Slechts een klein deel geeft aan niet buiten kantoortijden gestoord te willen worden. Infopact, leverancier van IP-communicatieoplossingen voor de zakelijke markt, lanceert daarom Telefonie in de Cloud voor het MKB. Deze dienst biedt uitgebreide telefoniefunctionaliteiten, waarmee ondernemers overal uitstekend bereikbaar zijn.

Met Telefonie in de Cloud beschikken ondernemers in het MKB over een zeer complete IP-telefooncentrale. Functionaliteiten zoals nummerherkenning en -routering, keuzemenu’s, wachtrijen, doorschakelingen en gespreksopnamen zijn direct toegankelijk. Verder is samenwerken met collega’s mogelijk door gebruik te maken van tools als realtime-beschikbaarheid, chat en SMS. De dienst biedt ondernemers de mogelijkheid om onbeperkt te telefoneren voor een vast bedrag per werkplek, waardoor zij niet voor onverwachte telefoonkosten komen te staan. Ook neemt Telefonie in de Cloud het onderhoud uit handen, zodat het MKB volledig ontzorgd wordt en altijd over de nieuwste software beschikt.

Gerard Bergsma, commercieel directeur Infopact: “Met deze dienst kan het MKB professionele communicatie met de buitenwereld waarborgen en daarnaast efficiënter én effectiever werken. De dienst helpt ondernemers met het optimaal en functioneel inrichten van hun bereikbaarheid. Wij spelen hiermee in op de groeiende behoefte aan plaats-, tijd- en apparatuuronafhankelijk werken. Telefonie in de Cloud biedt MKB’ers de kans om flexibeler te werken en kosten beter te beheersen. Investeringen in hardware, beheer en onderhoud zijn niet langer nodig en de dienst is volledig schaalbaar. Bovendien zijn alle functionaliteiten maandelijks opzegbaar. Infopact zet hiermee de volgende stap in zakelijke communicatie.”