Nummers porteren is daily business in de telecombranche. Bij Infopact doen we dat via (vereniging) COIN. Onlangs heeft COIN zijn systemen aangepast naar een nieuwe porteringsstandaard, de zogenaamde ‘porting on demand’.

Verbeteringen
De nieuwe porteringsstandaard brengt voor alle betrokkenen veel goede verbeteringen en veranderingen met zich mee.

  • Er is minder informatie nodig om een aanvraag in te kunnen dienen;
  • Er zijn minder afwijzingen, mede door een efficiënter verwerkingsproces;
  • Er komt sneller antwoord op ingediende porteerverzoeken;
  • Een akkoord op een porteerverzoek is nu 90 kalenderdagen geldig; verlenging is echter niet meer mogelijk. Voorheen was dit flink korter en moest er vaak (met een restrictie op het aantal keren) verlengd worden. Dergelijke verlengingen gaven veel ruimte voor fouten, zoals onbedoelde afwijzingen of tijdens het verlengingsproces niet af te roepen telefoonnummers.

Belangrijk
Eén verandering verdient een speciale toelichting:

Bij de aanvraag van een porteerverzoek wordt geen wensdatum meer ingediend. De huidige telecomprovider bepaalt de eerst mogelijke datum waarop geporteerd mag gaan worden en koppelt die terug.

De eerst mogelijke datum (ook wel vanaf-datum of First Possible Date genoemd) wordt door de huidige telecomprovider bepaald. Vanaf dat moment mag het betreffende telefoonnummer uit contract.

Contractvrij
Mocht Infopact de huidige telecom provider zijn in de portering, dan is het op voorhand wel zo prettig te weten dat Infopact de dag van akkoord hanteert als eerst mogelijke porteerdatum. Concreet zijn telefoonnummers bij Infopact dus contractvrij.