AVG, hoe regelen we dat?

Wednesday 18 April 2018

Iedereen weet het, maar is ook iedereen er al mee bezig? We hebben het natuurlijk over de AVG. Bij Infopact dook Amanda de Hek, Assistent Manager Finance & Control, in de materie. Zij zet de belangrijkste punten voor jou op een rij!

Wat is de AVG?

AVG (of GDPR) staat voor Algemene Verordening Gegevensverwerking. Dit is een Europese wet die privacygevoelige gegevens van burgers beschermt. Inwoners van de EU hoeven hier zelf niets voor te doen. Bedrijven wel! Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Voor die tijd moet ook jouw organisatie de privacy van persoonsgegevens goed geregeld hebben!

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan we álle informatie die direct over een natuurlijk persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, verjaardagen, geloofsovertuiging of gegevens over gezondheid. Voor de telecombranche moet je ook denken aan gegevens van telefoongesprekken (call detail record).

“Het doel van de AVG is het voorkomen van privacy schade.”

Wat betekent dit voor jou?

Als partner van Infopact (zowel wholesale als business partner) verstrek jij persoonsgegevens van klanten, zodat wij onze diensten kunnen leveren. Volgens de AVG moeten wij daar vóór 25 mei a.s. goede afspraken over maken en deze vastleggen in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst.

Het is de taak van de verwerkingsverantwoordelijke (de organisatie die het doel en de middelen voor het verwerken van de gegevens bepaalt, oftewel: jij als partner) om deze overeenkomst met de verwerker (in dit geval Infopact) te sluiten. Als jouw organisatie ons deze overeenkomst aanbiedt en Infopact deze ondertekend heeft, is onze samenwerking AVG-proof!

En verder?

Daarnaast moet ieder bedrijf de verwerking van persoonsgegevens onder de loep nemen en vastleggen hoe men hiermee omgaat. Je mag bijvoorbeeld niet meer data vragen, ontvangen of opslaan dan noodzakelijk is. Je legt daarom niet alleen vast wélke gegevens je verzamelt, maar ook waarom en hoelang je ze bewaart.

“Onder persoonsgegevens vallen ook gegevens van telefoongesprekken!”

Steuntje in de rug

Eerlijk is eerlijk; je bedrijf AVG-proof maken, kost best wat tijd en moeite. Toch vindt Infopact het belangrijk dat we voor 25 mei met alle partners goede afspraken maken. Daarom bieden we onze partners een juridisch goedgekeurde verwerkingsovereenkomst aan, die direct klaar is voor gebruik. Zo weten we allebei zeker dat we juridisch juiste afspraken maken. Bovendien scheelt het ons allemaal veel tijd!

Alle Infopact partners ontvangen binnenkort de verwerkingsovereenkomst. Het is dus de bedoeling dat jouw organisatie die weer naar ons stuurt. Uiterlijk 25 mei moeten beide partijen de overeenkomst getekend hebben. Mocht je toch graag een eigen format gebruiken, is dit uiteraard mogelijk.

AVG workshop

Wij hebben (gelukkig) gemerkt dat de AVG en alles wat daarbij komt kijken onder onze partners leeft. Maar we merken ook dat er nog veel vragen zijn. Daarom organiseren wij op woensdagmiddag 16 mei een externe AVG workshop, exclusief voor partners van Infopact. Een privacy-expert en beveiligings-expert plaatsen de AVG in ‘telecom perspectief’. Ook is er ruimte voor je eigen case. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Privacy en persoonsgegevens
  • 10 mythes van de AVG (interactief)
  • 8 belangrijkste thema’s uit de AVG
  • Tips en tricks over online privacy
  • Bespreken van cases

De workshop duurt van 13.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) en vindt plaats bij Verdonck Klooser en Associates, een strategisch ICT adviesbureau in Zoetermeer. Let op: voor deze externe workshop vragen wij een bijdrage van €110,- (exclusief btw) en vol = vol! Schrijf je daarom op tijd in! De inschrijving sluit op 9 mei a.s.

Meld je HIER direct aan voor de workshop, of mail naar je Partner Manager. Vermeld je naam, telefoonnummer, bedrijfsnaam én de eventuele bedrijfscase of specifieke AVG issues die je wilt bespreken.

Ga voor meer informatie naar Infopact Prime.