Eén vijfde MKB heeft geen grip op telefoniekosten

Wednesday 4 February 2015

Het MKB komt nog regelmatig voor verrassingen te staan wanneer de telefoonrekening gepresenteerd wordt. Ruim 21 procent van het MKB geeft aan moeite te hebben met het managen van de telefoniekosten. Bij 65 procent hiervan blijken de kosten vaak hoger uit te vallen dan oorspronkelijk verwacht. Slechts 35 procent geeft aan dat de kosten lager uitvallen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Infopact, leverancier van IP-communicatieoplossingen voor de zakelijke markt, onder 500 beslissers binnen het MKB.

Er zijn grote verschillen te zien tussen de diverse branches. Met name bedrijven in de logistiek, bouw en horeca ervaren problemen op het gebied van het managen van telefoniekosten. Van de MKB’ers in de logistiek geeft 32 procent aan hier moeite mee te hebben, hetzelfde geldt voor MKB’ers in de bouw. Bij horeca ondernemers ligt dit percentage zelfs op 35 procent. Bij alle drie de sectoren vallen de kosten vaak hoger uit dan verwacht. Opvallend is dat vooral bedrijven in de middenlaag van het MKB met 101-200 werknemers het lastig vinden om de telefoniekosten stabiel te houden. Ruim 42 procent geeft aan geen grip te hebben op het bedrag dat uiteindelijk onderaan de rekening komt te staan.

Gerard Bergsma, commercieel directeur van Infopact: “Deze uitkomsten laten zien dat er voor ondernemers in het MKB nog veel kansen liggen om de telefoniekosten beter te managen. Het aanbod voor het MKB is de afgelopen jaren flink gegroeid en er zijn genoeg mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Diensten als Microsoft Lync en Xelion zijn hier voorbeelden van. Voor een vast bedrag per maand kan het MKB via deze diensten telefoniekosten afkopen, waardoor zij deze eenvoudig voorspelbaar kunnen houden. Met behulp van rapportages krijgen ondernemers bovendien een goed inzicht in het belgedrag van de medewerkers. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat oplossingen als deze bijdragen aan het beter managen van de telefoniekosten.”